ประกาศทั่วไป TH / EN


วงโยธวาทิต วงดรัมไลน์ และทีมคัลเลอร์การ์ด

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561


      ทั้งนี้ลำดับการประกวดในรอบคัดเลือกจะเรียงตามตามลำดับการสมัครเข้าร่วมการประกวดโดยผู้ที่สมัครผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกจะได้รับสิทธิ์ทำการประกวดรอบคัดเลือกในลำดับสุดท้ายตามลำดับไป
        
ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร :  กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กทม. 10330 ( เอกสารการประกวดวงโยธวาทิตชิง วงดรัมไลน์ และทีมคัลเลอร์การ์ด)  ติดต่อสอบถาม โทร. 02 214 1509

เอกสารประกอบ