รายละเอียดสมาชิก (Member Profile)

 
 
 
 
 

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างสัมพันธ์ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1    " 19-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัด อุบลราชธานี "

* ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างสัมพันธ์ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2       " 23-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัด สุราษฏร์ธานี  "

* ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้